Projekt je podporený z rozpočtu PSK

PODPORA RODÍN V NAŠOM OKOLÍ

Vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju nám bola poskytnutá dotácia v sume 2 000,00 eur na
projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre podporu rodín v okrese Levoča a Spišská Nová Ves.

Projekt trval v období 15.02.2023 – 15.11.2023.

Vďaka tomuto projektu sme uskutočnili nákup Záhradného Partystanu veľkosti 4×12 metrov, ktorý
má slúžiť na úkryt v prípade nepriaznivých podmienok na lokálnych podujatiach zameraných na
rozvoj rodiny, komunity a lokálnej skautskej organizácie, 5 pivných setov (5 skladacích stolov a 10
skladacích lavičiek) určených na stravovanie, realizáciu workshopových a kreatívnych aktivít pre deti
a mládež.
Poslednou položkou v rámci dotácie bola kúpa 2 kotlov a kotlín (60 litrov) určených na tepelnú
prípravu stravy počas rozličných podujatí s kapacitou až 200 ľudí.
Počas projektu sa nám podarilo zrealizovať podujatie Skautský tábor 2023, kde bol využitý Partystan
a pivné sety. Súčasťou tábora bolo aj stretnutie skautských rodín, kde si jednotliví príslušníci mohli
vyskúšať fungovanie na skautskom tábore, zahrať hry, ktoré sa zvyknú hrávať, zažiť spoločný
záverečný táborový oheň a prespať v táborisku.
Nakúpené položky tak budú mať výrazný prínos na kvalitu podujatí organizovaných našou
organizáciou, avšak budú využívané aj na podujatiach, ktoré pravidelne zvykneme spoluorganizovať,
ako je napríklad Deň detí alebo Deň rodiny.
Touto cesto by sme sa chceli poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu.
Projekt je podporený z rozpočtu PSK.

tabor (1 of 1)
IMG_20230804_111821
IMG_20230804_115350