Kedy sa skauti stretávajú na družinovkách?

DRUŽINOVKY

1. ODDIEL SKAUTOV BRAČEKOVCI LEVOČA

BIELE TIGRE

Radca: Lucián Holešťák

Kontakt na radcu: +421 904 688 074

Deň a čas družinoviek: Streda, 17:00-18:30

Veková kategória: 11-13, skauti – chlapci

Klubovňa: Kláštorská 543/27, Levoča

MUSTANGY

Radca: Boris Olekšák

Kontakt na radcu: +421 948 920 006

Deň a čas družinoviek: Štvrtok, 15:00-16:30

Veková kategória: 5-9, vĺčatá – chlapci

Klubovňa: Kláštorská 543/27, Levoča

SVETOBORNÍ NIČITELIA

Radca: Oliver Martin Haas & Timotej Gonda

Kontakt na radcu: +421 949 734 318, +421 915 446 610

Deň a čas družinoviek: Štvrtok, 16:00-17:30

Veková kategória: 8-10, vĺčatá – chlapci

Klubovňa: Kláštorská 543/27, Levoča

2. ODDIEL SKAUTOV A SKAUTIEK VEĽKÝCH-MALÝCH SPIŠSKÝ HRHOV

JEŽKOVIA V POHODE

Radca: Ivan Vaňa

Kontakt na radcu: +421 904 628 973

Deň a čas družinoviek: Piatok, 16:00

Veková kategória: 14-16, skauti – chlapci

Klubovňa: Komenského 83/12, Spišský Hrhov

PRINCEZNY

Radca: Marek Taratuta

Kontakt na radcu: +421 951 138 227

Deň a čas družinoviek: Štvrtok, 16:00

Veková kategória: 7-11, vĺčatá – chlapci

Klubovňa: Komenského 83/12, Spišský Hrhov

ŽIVÉ PISTÁCIE

Radca: Tamara Taratutová

Kontakt na radcu: +421 915 933 045

Deň a čas družinoviek: Streda, 16:00

Veková kategória: 6-10, včielky – dievčatá

Klubovňa: Komenského 83/12, Spišský Hrhov

3. ODDIEL SKAUTIEK AMAZONKY LEVOČA

POLÁRNE LÍŠKY

Radca: Veronika Urbanová & Lucia Vrábeľová

Kontakt na radcu: +421 948 155 068, +421 903 982 765

Deň a čas družinoviek: Štvrtok, 15:30

Veková kategória: 6-11, včielky – dievčatá

Klubovňa: Kláštorská 543/27, Levoča

MÝVALKY

Radca: Katarína Sivecová

Kontakt na radcu: +421 940 985 271

Deň a čas družinoviek: Streda, 18:00

Veková kategória: 14-17, skautky/rangerky – dievčatá

Klubovňa: Kláštorská 543/27, Levoča

4. ODDIEL SKAUTOV A SKAUTIEK ŽIVÝ PRAMEŇ KLUKNAVA

RYSY ZO SEVERU

Radca: Ján Mahút

Kontakt na radcu: +421 944 272 639

Deň a čas družinoviek: Piatok, 15:00

Veková kategória: 9-11, vĺčatá – chlapci

Klubovňa: Kluknava 684, Kluknava

JUŽNÉ SOVY

Radca: Mária Magdová

Kontakt na radcu: +421 940 544 036

Deň a čas družinoviek: Pondelok, 17:15

Veková kategória: 11-14, skautky – dievčatá

Klubovňa: Kluknava 684, Kluknava

VÝCHODNÍ VLCI

Radca: Samuel Vaľuš

Kontakt na radcu: +421 902 054 662

Deň a čas družinoviek: Piatok, 15:00

Veková kategória: 12-14, skauti – chlapci

Klubovňa: Kluknava 684, Kluknava

VEVERIČKY ZO ZÁPADNÉHO LESA

Radca: Ľudmila Magdová

Kontakt na radcu: +421 948 025 225

Deň a čas družinoviek: Utorok, 16:00

Veková kategória: 5-10, včielky – dievčatá

Klubovňa: Kluknava 684, Kluknava